Wyniki ankiet

Raport – aktywne włączenie partnerów i społeczności lokalnych w planowanie inwestycji: „Działanie Fundacji na rzecz ochrony środowiska naturalnego dzięki wytwarzaniu energii elektrycznej przy wykorzystaniu OZE w Aleksandrii”

Raport – aktywne włączenie partnerów i społeczności lokalnych w planowanie inwestycji: „Działanie Fundacji na rzecz ochrony środowiska naturalnego dzięki wytwarzaniu energii elektrycznej przy wykorzystaniu OZE w Dąbrowie Górniczej”

Raport – aktywne włączenie partnerów i społeczności lokalnych w planowanie inwestycji: „Działanie Fundacji na rzecz ochrony środowiska naturalnego dzięki wytwarzaniu energii elektrycznej przy wykorzystaniu OZE w Herbach”