Energetyka prosumencka

Dzięki nowelizacji we wrześniu 2013r Prawa Energetycznego (tzw „mały trójpak”) zaistniały przepisy umożliwiające produkowanie i sprzedaż energii elektrycznej przez podmioty zwane Prosumentami. Prosument to podmiot min osoba fizyczna produkująca energię i zużywająca ja na własne potrzeby jednocześnie jej nadmiar sprzedając do sieci. Sprzedaż energii przez prosumenta nie powinna stanowić podstawowego źródła jego dochodu. Instalacja prosumencka to mikroinstalacja o mocy do 40kW.
Nowe przepisy jednocześnie znoszą konieczność:
– prowadzenia działalności gospodarczej w celu rozliczeń w obszarze obrotu energią elektryczną pomiędzy prosumentem i Zakładem Energetycznym
– posiadania przez inwestora/prosumenta koncesji na produkcję energii elektrycznej
– umożliwiają odsprzedaż do sieci energetycznej nadmiaru wyprodukowanej energii ustalając jednocześnie wysokość kwoty odkupu przez Zakład Energetyczny tejże energii.*
* Omawiane przepisy ulegają stałej ewaluacji i podaniach treść może się zmieniać od czasu wydania niniejszego opracowania.
dom w przekroju duzy
prosument2