Energetyka Odnawialna

FOT8A2A

Jednym z celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 jest zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Powyższe ma być realizowane poprzez budowę infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych pochodzących m.in. z energii wodnej, wiatru, słonecznej, geotermalnej, biogazu, biomasy, a planowanym rezultatem działań inwestycyjnych w tej dziedzinie będzie wzrost udziału produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej ogółem.

W związku z powyższym oraz planowaną realizacją przez Fundację projektów wpisujących się w powyższe cele zwracamy się z prośbą o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniżej wskazanego kwestionariusza. Pozwoli nam to na przeprowadzenie konsultacji społecznych odnośnie planowanych do realizacji projektów związanych z inwestycją w odnawialne źródła energii.

Link do ankiety:

http://www.survio.com/survey/d/X4C8T2F4S6H6C7P8M
*


*Realizacja wykonane przy wsparciu merytorycznym pracowników Fundacji.